Évènements à venir :

15 mars 2022 : Colloque de clôture du projet VALSE (Nouvelles ressources transfrontalières : vers une validation de scenarii de valorisation de sédiments et autres matériaux)

Komende evenementen :

 15 maart 2022 : Slotconferentie van het VALSE-project (Nieuwe grensoverschrijdende middelen : naar een validatie van scenario’s voor de valorisatie van sedimenten en andere materialen)